De Uilenboom is er voor kinderen

  • met autisme, ADHD…
  • met angst-, eet- of slaapproblemen
  • met moeilijk gedrag
  • die geconfronteerd worden/werden met een moeilijke gebeurtenis
  • die moeilijk hun plaats vinden in het gezin, de klas, de groep…
  • die zich niet goed in hun vel voelen zonder dat daar een duidelijke reden voor is

kortom voor alle kinderen en hun ouders die het op één of andere manier moeilijk hebben.